MyClaim PERDA

MyClaim adalah Sistem Tuntutan Elaun yang berasaskan web bagi memenuhi keperluan pengguna sistem. Sistem ini boleh diakses secara internet @ intranet oleh warga PERDA.

Panduan Pengguna

Sebagai rujukan dan panduan kepada pengguna untuk memahami dan menggunakan keseluruhan sistem ini dengan lebih mudah.

Pegawai Penyokong